Toegangsbeheer

Ondernemers staan ongemerkt een aanzienlijk percentage jaaromzet af door diefstal en verduistering binnen het eigen bedrijf. Dan gaat het niet alleen om materiële zaken maar ook om bedrijfsinformatie. Het is dus belangrijk om aan uw interne beveiliging prioriteit te geven.

Een toegangscontrolesysteem zorgt ervoor dat u bepaalt wie waar toegang heeft. In de praktijk betekent het vaak dat er op ruimtes die u beveiligd wilt hebben een kaartlezer wordt gemonteerd. Afhankelijk van de autorisatie (wie mag worden toegelaten en op welke tijd) van de badge van de medewerker of bezoeker kan de deur worden geopend. Uw medewerkers, of bezoekers komen alleen in ruimtes waar ze volgens u toegang hebben, terwijl “buitenstaanders” onmogelijk naar binnen kunnen glippen. Ongeoorloofde bewegingen worden geregistreerd. Dat vergroot de veiligheid van u, uw medewerkers en bezoekers.

Veel organisaties hebben behoefte aan een registratie en identificatie van de gebruikers van het systeem. Het wordt dan mogelijk om een overzicht te krijgen van wie wanneer een deur geopend heeft. Met onze software heeft u een scala aan mogelijkheden om grip te houden op ruimte, veiligheid en tijd. Bovendien kan deze software worden gekoppeld aan systemen voor brand- en inbraakalarmering en aan systemen voor camerabewaking zodat een geïntegreerd beveiligingssysteem ontstaat.

Voor ons begint een systeem met het inventariseren van “zwakke” plekken in uw interne beveiliging waarbij wij rekening houden met de leefbaarheid.

 

Wilt u meer weten over Toegangsbeheer? Bel 023 - 55 83 900