Rookmelders per 1 juli 2022 ook verplicht voor bestaande bouw.

05-05-2022 13:57
Er geldt dan dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen.
 
De rookmelders moeten aan verschillende eisen voldoen. Zo is het Europese EN 14604 certificaat verplicht. Voor rookmelders op netstroom is ook een NEN 2555 certificaat nodig. Deze certificaten garanderen onder andere dat de rookmelder een goed geluidssignaal geeft, eenvoudig te plaatsen is en op tijd rook detecteert. Daarnaast moet een rookmelder een CE-markering hebben en niet van het ionische type zijn.
 
De vraag naar goedgekeurde rookmelders zal gaan toenemen en gezien de globale leveringsproblemen van componenten zal de levertijd gaan oplopen. Zorg dus dat u er op tijd bij bent.
 
Visotek adviseert u graag.