Branddetectie

Brand veroorzaakt in Nederland jaarlijks een enorm schadebedrag (bijna een miljard euro). In enkele gevallen zijn er helaas ook nog eens slachtoffers te betreuren. Een bedrijf dat eens met brand te maken heeft gehad, is meestal voor een langere tijd uit de roulatie en heeft dus een gigantische omzetderving en een enkele keer moet zij zelfs voorgoed de deuren sluiten.

Brandbeveiliging begint met maatregelen om brand te voorkomen. Door de juiste preventiemaatregelen wordt het risico op brand tot een minimum beperkt. In het geval dat er brand ontstaat, is het van belang om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Vanuit de overheid worden in veel gevallen brandveiligheidseisen gesteld die gericht zijn op:

  • de veiligheid van personen (personeel, klanten, brandweerpersoneel)
  • de veiligheid van de omgeving van het bedrijf (buurbedrijven, milieu)

Een goede brandbeveiliging is maatwerk. Daarnaast vergt de kennis van de regelgeving steeds meer aandacht.
Wij adviseren, leveren, onderhouden en begeleiden u op het gebied van brandveiligheid.

 

Wilt u meer weten over Branddetectie? Bel 023 - 55 83 900