Visotek

VisoTek staat voor “Visie op Techniek” en in het bijzonder op beveiligingstechniek. Met deze visie, gecombineerd met expertise en meer dan 20 jaar ervaring, bieden we aan particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen innovatieve en klantgerichte maatwerkoplossingen die bijdragen aan de bescherming van mensen, eigendommen en middelen. Met ons kleine en vaste team zijn we snel en flexibel. We zijn centraal gevestigd in Vijfhuizen tussen Haarlem, Amsterdam en Hoofddorp. 

Inbraakbeveiliging

Beveiligen begint bij een goed doordacht beveiligingslan met een analyse van de risico's en te nemen maatregelen. Naast organisatorische maatregelen en goed hang en sluitwerk is een inbraakarmsysteem vaak onderdeel van de te nemen maatregelen. Als lid van de Vereniging van Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) zorgt Visotek voor een gedegen beveiligingsplan en voor een professionele implementatie van de maatregelen. Uw investering is daarmee wel besteed.

Camerabewaking

Als onderdeel van het beveiligingsplan werkt camerabewaking preventief tegen inbraak, overvallen en vandalisme. Camera's zijn inzetbaar in een groot aantal toepassingen zoals bijvoorbeeld parkeergarages, winkelcentra, bedrijven en woningen. Voor een juiste werking van een camerasysteem is uiteraard de keuze van de camera van belang maar ook de plaatsbepaling, verlichting en omgeving van de camera. Visotek adviseert u graag en zorgt voor een professionele installatie.

Beveiligen met visie en kennis

Toegangsbeheer

Met een toegangscontrolesysteem bepaalt u wie waar toegang heeft. Hiermee combineert u toegankelijkheid met veiligheid, controle en comfort. Behalve digitale sleutel, pas of tag is tegenwoordig de smart phone als identificatiemiddel in opmars. De systemen sturen o.a. elektrische sloten, automatische deuren en slagbomen. Als enig actief systeem in het beveiligingsplan is betrouwbaarheid van groot belang. Visotek heeft de kennis en expertise in huis voor een juiste keuze in implementatie.  

Branddetectie

Brand veroorzaakt in Nederland jaarlijks een enorm schadebedrag, in enkele gevallen zijn er helaas ook nog eens slachtoffers te betreuren. Door de juiste preventiemaatregelen zoals een goede brandmeldinstallatie voor een snelle en betrouwbare detectie wordt het risico op brand tot een minimum beperkt. Ook de juiste noodverlichting en vluchtroutes zijn van belang. Visotek adviseert u graag over ontwerp en implementatie van de systemen.

Nieuws

Wij publiceren regelmatig over de recente ontwikkelingen in onze branche.

Er is in onze innovatieve branche altijd ruimte voor verbetering en vernieuwing, al dan niet gedreven door de actualiteit.

Laat u informeren over de laatste nieuwtjes.